Pretville is oop elke Saterdag, Sondag enĀ publiekeĀ vakansiedae vanaf 08h00 tot 16h30
R70 Volwassense | R40 Kinders (2-12jaar) | R40 vir pensionarisse (65 tot 69) | Ouer as 70 jaar en jonger as 2 jaar oud kan gratis die dorp besoek.

Fliek kaartjies kos R40.00 extra wat gekoop kan word op die dag in ons diner.
Vir enige navrae kontak ons gerus op 083 266 8567

Alle Hartiwood films se flieks is GRATIS!

09h00 – Pretville
(Gratis)
11h00 – FRENCH TOAST
(GRATIS)
13h00 – FRENCH TOAST
(GRATIS)
15h00 – Pretville
(Gratis)